Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü
Ön itt jár: > >

ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(A szerződés nyelve: Magyar)

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az

EggMap Kft.

Székhelye: 930 10 Dolný Štál, Hornoštálska 273/11, Szlovákia

Képviseli: Sátor Dénes, ügyvezető igazgató

Cégjegyzékszám: 50046543

Közösségi adószám: SK2120192041
Bank neve: Slovenská Sporitelna

Számlavezető Bank székhelye: Tomášikova 48, Bratislava, 832 37, Szlovákia

SWIFT kód: GIBASKBX

IBAN számlaszám (EUR): SK1409000000005079542103 

Webshop hosting: Shoprenter.hu Kft. (4028 Debrecen, Kassai út 129.; Cg. 09-09-020636)

Ügyfélszolgálat:

· Telefon: +36 30 5863699

· E-mail: info@satorspace.com

 

továbbiakban Szolgáltató) és a Szolgáltató általnyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek)

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1 A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, a mely www.satorspace.com weboldalon (a továbbiakban:Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Sator Space Webshop) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A Sator Space Webshop áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló   2001. évi CVIII.Törvény („Ektv.") szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-fel mellőzésre kerülnek az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak.

1.2 A Sator Space Webshop áruházban történő vásárlás az elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon és a jelen szerződés elfogadásával

1.3 A Sator Space Webshop áruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. Továbbá regisztráció nélkül, az ÁSZF-ben foglaltak elfogadásával.

1.4 A megrendelés leadása csak az ÁSZF elfogadásával érvényes. A Szolgáltató weboldalán az Ügyfél által leadott rendelés csak az ÁSZF elfogadásával lehetséges. Az elküldött rendelés szerződésnek minősül. Az Ügyfél a megrendelt termékeket a kiszállításig szabadon és következmény nélkül módosíthatja, illetve lemondhatja. Erre a szolgáltató által megadott elérhetőségeken, telefonon és elektronikus levélben van lehetőség, az Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje alatt.

1.5 Ügyfélszolgálat:.

Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: hétköznapokon 10.00 – 17.00

Kapcsolattartó neve: Sátor Tamás

Telefon: +36 30 5863699

Internet cím: www.satorspace.com

E-mail:   info@satorspace.com

2. Regisztráció

2.1 A Főoldalon található Fiókom menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra.

2.2 A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.  A hibásan rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, az Fiókadatok menüpontban van lehetőség. Aktív rendelést érintő adatok módosítására az Ügyfélszolgálati telefonszámokon, vagy központi e-mail címünkön (info@satorspace.com) van lehetőség.

3. Megrendelés

3.1 A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a termékek használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk nevéből, illetve leírásából, valamint egyes esetekben a mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. Ha a vásárlás előtt az termékkel kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére, az ügyfélfogadási időben. A Szolgáltató weboldalán megjelenített termék fotó, fotók csak illusztráció és eltérhetnek a valóságtól. Az általunk forgalmazott termékek - ahol ezt a jogszabályok előírják - használati utasítását a termékhez mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná készhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal - mielőtt az árut használatba veszi - jelezze ügyfélszolgálatunknál és pótoljuk. Amennyiben a Webáruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél többinformációra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét az 1.5 pontban találja.

3.2 A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve,az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.  

3.3 A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítása már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miattmegjelenő „0" Ft-os vagy '1' Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

3.4 A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül nem csak regisztrált Ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti és az Általános Szerződési Feltételeket elfogadja. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.5 Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.6 Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

3.7 Abban az esetben, amennyiben a rendelést Szolgáltató mégsem tudja a rendelésben feltüntetett mennyiségben teljesíteni, úgy Szolgáltató módosítja a rendelésben szereplő tételek mennyiségét az elérhető mennyiségre és erről Ügyfelet e-mailben és/vagy telefonon értesíti. Az így módosított rendelés mindaddig nem lép érvénybe, míg Ügyfél az erről a változásról kapott e-mailt vissza nem igazolja. Amennyiben Ügyfél a módosításra 48 órán belül nem reagál, a rendelését töröljük. A visszaigazolt rendelést a következő 5 munkanapon belül Ügyfél részére kiszállíttatjuk, amennyiben a rendeléskor ezt a lehetőséget választotta.

4 Szállítási és fizetési feltételek

4.1 Ha az Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhozszállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre. Amennyiben az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket. A már elindított csomagok utólagos összevonására nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

4.2 A Szolgáltató a rendelés teljesíthetőségét követően a rendelést a lehető leghamarabb, de maximum 14 munkanapon belül kiszállítja/kiszállíttatja. A jelen pontban írt szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a Szolgáltatót nem kötelezik, a tényleges szállítási határidő minden esetben a rendelési visszaigazolásban szerepel.

4.3 Az Ügyfél termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. A kiszállítással és a megrendelési tételekkel kapcsolatos kifogásokat kérjük, még a szállítmányozó jelenlétében jegyzőkönyv felvételével dokumentáljon.

4.4 A megrendelt terméket – az Ügyfél előzetes jelzése alapján - személyesen is átveheti a Bezerédi utca 4, 10801 Budapest cím alatt.

5. Elállás joga, módja, következményei

5.1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. Kormányrendelet (rendelet) alapján úgynevezett elállási jog (a termék visszaküldésénekjoga, visszaküldési garancia) illeti meg. Az Ügyfél 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállni az üzlethelyiségen kívül kötött és a  távollévők között kötöttszerződés esetén. Hasonlóképpen, ha a  szolgáltatás nyújtására irányulószerződés esetén a  szerződés teljesítése megkezdődött, Ügyfél jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Ha a Vásárló elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatátköteles eljuttatni (például telefonon, postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

EggMap Kft..

Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: hétköznapokon 10.00 – 17.00

Telefon: +36 30 5863699

Internet cím: www.satorspace.com

E-mail:   info@satorspace.com

 

A Szolgáltató elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését.

5.2. Az elállás/felmondás joghatásai

Ha az Ügyfél eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ügyfél elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltatóvisszatéríti az  Ügyfél által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a  fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy az Ügyfél a Szolgáltatónak felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módotválasztott.) A  visszatérítés során az  eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulásátadja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag az Ügyfelet semmilyen többletköltség nem terheli.

5.3. Fogyasztó kötelezettségei

Elállás eseténa visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg amegrendelt termékeket az Ügyfél vissza nem szolgáltatta.

Az Ügyfél köteles a Szolgáltatószámára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előttelküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét az Ügyfelet viseli.

5.4. Tudnivalók

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

Termék adásvételére irányuló szerződés attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen az Ügyfél vagy az Ügyfél által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Több termék szolgáltatásakor a szerződés attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen az Ügyfél vagy az Ügyfél által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi.

Több tételből vagy darabból állótermék szolgáltatásakor a szerződés akkor jár le, amikor az Ügyfél vagyaz Ügyfél által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az  utolsó tételt vagy darabot átveszi.

Az Ügyfél a Szolgáltató által az üzletben és/vagy a Szolgáltató webáruházában megrendelt terméket, vagy termékeket kipróbálhatja, hogy megbizonyosodhasson arról, hogy a termék alkalmas a rendeltetésszerű használatára és megfelel az Ügyfél használati céljainak teljesítésére, tehát a csomagolás felbontása és a termék kipróbálásanem vezet az elállás jogunk elvesztéséhez. Amennyiben a termék, vagy termékek ezen felül is használatban maradnak, akkor a termék, vagy termékek abból fakadó értékcsökkenésért az Ügyfél felelősséggel tartozik a Szolgáltató felé.

 

5.5. Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, a Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomagátvételét követő 30 napon belül hiánytalanul visszautalja a vásárló részére.

6 Garancia, szavatosság

6.1 A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. éviIV. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelezőjótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók. A 72 órás cseregaranciával élhet a vásárló, ha a rendeltetésszerű használatot a meghibásodás akadályozza. A kereskedőnek jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni a szakszervizzel, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a vevőt terheli.

7 Egyebek

8.1 A Sator Space Webshop áruházban működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

 

8.2 A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be.

Működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a webshop akadálytalan működését és a vásárlást.

Meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon

Bármely levél és adat elvesztése, függetlenül attól, hogy hagyományos, vagy elektronikus formában érkezett

Az Ügyfélt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

8.3 A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelésteljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

8.4 A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítása Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

8.5 A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék

FIZETÉS, SZÁLLÍTÁS

 

A vásárló a megrendeléskor jogosult megjelölni a fizetés módját, amely jelenleg

Fizetés bankkártyával vagy Barion egyenleggel.  (Részletes információ itt.) 

Banki átutalás (Címzett: EggMap Kft. IBAN: SK1409000000005079542103 SWIFT: GIBASKBX Bank: Slovenska Sporitelna)

Utánvétel (Fürgefutár.hu kézbesítőjénél)

A számlát és a kapcsolódó dokumentumokat kiszállításkor a megrendelt termékkel egyidejűleg kézbesítjük. 

 

Házhozszállítással történő kézbesítés esetén a termék ellenértékén felül az esetleges szállítási díj is kiszámlázásra kerül.

Termék átvételi lehetőségek:

 

Személyes átvételi pont

Lehetősége van a megrendelt termékeket átvenni a következő átvételi pontokon. Átvétel előre megbeszélt időpontban lehetséges, egyeztetéshez kérjük hívja:
+3630 586 3699

Magyarország:

1081  Budapest, Bezerédi út 4. 

Szlovákia:

930 10 Dolný Štál, Hornoštálska 273/11, SK

Házhozszállítás

A Szállító adatai: Fürgefutár.hu Kft.

Székhelye, postacíme: 
1122 Bp. Maros utca 12.
Adószám: 22966331-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-946845
Email: ugyfelszolgalat@furgefutar.hu
Honlap: http://furgefutar.hu

Amennyiben a kiszállítás során a csomag átvétele 3 alkalommal sikertelen, ennek tényéről emailben vagy telefonon értesítjük Önt. Az ismételt kiszállításért a Szállító külön szállítási díjat jogosult felszámítani. 

 

A kiszállítás a megrendelésben megjelölt szállítási címre történik. Ön köteles kézbesítési címként olyan címet megadni, ahol a megrendelt termék átvételét biztosítani tudja. A pontatlanul vagy hibásan megadott kézbesítési címből eredő szállítási késedelemből, vagy a kézbesítés esetleges lehetetlenüléséből eredő károkért semmilyen felelősséget nem vállalunk. 

 

A futár elsősorban a rendelésben megadott személynek kézbesíti a megrendelt terméket. Más személy részére csak abban az esetben jogosult a terméket kézbesíteni, ha rendelkezik a csomag átvételére jogosító meghatalmazással, és azt a szállító részére átadja. A szállító nem köteles a meghatalmazás valódiságát ellenőrizni. 

 

A megrendelő a kézbesítéskor köteles a csomagot tételesen ellenőrizni, hogy a számlában feltüntetett tételek a valóságban megegyeznek-e a megrendelt és kiszállított termékekkel és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Hiánytalan kézbesítést tartalmazó átvételi elismervény esetén mennyiségi hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem fogadunk el. 

 

Amennyiben Ön megtagadja a csomag átvételét, úgy köteles a kísérőokmányban feltüntetni az átvétel megtagadásának okát. Az átvétel indoklás nélküli megtagadása esetén a szállítási költségek Önt terhelik. 

 

Utánvéttel történt megrendelés esetén Ön a termék vételárát és a szállítási díjat a kézbesítéskor készpénzben fizeti meg a Szállítónak.

A Szállító mindaddig nem köteles a megrendelt terméket átadni, amíg Ön a megrendelt termék vételárát és szállítási díját ki nem fizette.

Amennyiben a megrendelt termék(ek) rendelkezésre állnak, úgy a megrendelt terméket a Szállító kiszállítja az Ön által megjelölt szállítási címre. A kiszállítás időpontját és az Ön által fizetendő összeget (megrendelt termékek bruttó vételára + az esetleges szállítási költség) a rendelését visszaigazoló email tartalmazza.

Amennyiben a megrendelt termék(ek) nem állnak rendelkezésünkre – erről Ön emailben kap tájékoztatást – akkor  Önnek lehetősége van megrendelését módosítani. Amennyiben nem kíván az eredeti megrendelésen módosítani, akkor a termék(ek) beérkezéséről telefonon vagy emailben értesítjük. A termék(ek) beérkezését követően – telefonon vagy emailben egyeztetett időpontban - kiszállításra kerülnek.

 

A kiszállítást megelőzően a szállítási értesítőben egyeztetjük Önnel a kiszállítás időpontját. Az Ön felelőssége gondoskodni arról, hogy az egyeztetett időszakban a csomag átvételét biztosítsa. Rendeléskor a megjegyzésben megadhat szűkebb időszakot is a futárnak, azonban nem vállalunk rá garanciát, hogy a futár azt be is tartja. A csomagok kézbesítése munkanapokon 8-17.00 között történik. 

ELÁLLÁSI JOG

 

14 nap az elállási jog, ami azt jelenti, hogy 14 naptári napon belül akár indoklás nélkül is visszavesszük az interneten megvásárolt terméket, ha meggondoltad magad.

 

A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁSRÓL

 

A fogyasztónak minősülő vásárló a szerződéstől 14 naptári napon belül (beleértve a 14. naptári napot is) indokolás nélkül elállhat. Ennek módjáról a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló  45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezik. A fogyasztó az elállási jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az elállás joga a telephelyünkön történő személyesen is gyakorolható. A vásárlónak az Elállási/Felmondási nyilatkozatát a Cégadatok között feltüntetett telefonszámon, postai vagy e-mail címen van lehetősége érvényesíteni.

 

TERMÉK VISSZAKÜLDÉSE

 

Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról a vásárlónak saját költségén kell gondoskodnia! A vásárló köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. Az elállással érintett termék utánvétellel nem küldhető vissza, utánvételes átvételt nem áll módunkban teljesíteni. Elállás esetén követelhetjük a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését! Ezeken kívül a vásárlót az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.

 

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog:

Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

 

Az elállási jog gyakorlása az Elállási nyilatkozat kíséretében telephelyünkön előzetes idópont egyeztetés után vagy futárszolgálat, csomagküldő szolgálat igénybevételével lehetséges. Az ügyfél kérésére és költségére munkatársaink gondoskodnak a visszaszállítás lebonyolításáról, az erre vonatkozó igényeket ügyfélszolgálatunk fogadja.

 

ÁTVÉTELI PONT

 

Sator Space

Cím: 1081 Budapest, Bezerédi u. 4

Telefon: +36 30 5863699

 

TOVÁBBI HASZNOS TUDNIVALÓK, INFORMÁCIÓK

 

Ha a vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül, a Szolgáltató visszatéríti a vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, amennyiben a vásárló a terméket a határidőn belül visszajuttatta.

 

A vásárló nem gyakorolhatja elállási jogát:

olyan termék értékesítése esetében, amely a vásárló személyéhez kötött, illetve amelyet a vásárló utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza

A fentiek kizárólag a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő vásárlóink (fogyasztó) tekintetében érvényesülnek.

Budapest,  2017. november 15.